Grace

Vrienden van GRACE

Met de volgende partijen werkt GRACE samen:

Stichting de Genadebron
Stichting de Genadebank
Stichting Waypoint Bunschoten
Freedom Youth center
Doeg Zorg

Wij ondersteunen WAYPOINT BUNSCHOTEN

GRACE is anders dan anders, wij houden van ‘omdenken’. Vandaar dat wij met een deel van de opbrengst onze zusterstichting Waypoint Bunschoten willen ondersteunen. 15% van de niet-alcoholische drankomzet maken wij als gift naar hen over. Helpt u ook mee om dit mooie lokale initiatief te ondersteunen?

Waypoint Bunschoten wil het ontstaan, de instandhouding en het terugkeren van verslaving in ons dorp voorkomen. Ze hebben aandacht voor iemands persoonlijke verhaal. Samen zoeken ze naar passende oplossingen. Ze zetten sterk in op voorlichting en preventie, omdat het voorkomen van verslaving nog altijd het beste is. Ook hebben ze een buddyproject, begeleiden ze familieleden en direct betrokkenen van verslaafden en is er een werkbedrijf als vangnet opgericht. Waypoint werkt veel samen met de lokale gemeenschap: inwoners, vrijwilligers en ketenpartners. Ze geloven in de kracht van sámen - we hebben elkaar nodig.
http://gracelunchroom.nl/files/logos/Waypoint_Bunschoten2.gif